LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN T*I HÀ NỘI MỚI NHẤT, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG, nhiều ưu đãi đặc biệt, uy t*n chất lượng, giảng viên đầu ng*nh.

THÔNG BÁO
Về việc khai giảng Khóa học quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại TP.Hồ Ch* Minh, cấp chứng chỉ quản lý dự án xây dựng.

Theo quy định chung của Bộ xây dựng ban h*nh tại thông tư 25/2009/TT-BXD ng*y 29/07/2009 yêu cầu bắt buộc phải có chứng nh*n Quản lý dự án khi tham gia các dự án đầu tư xây dựng công trình.​
- Nhằm đáp ứng các cá nhân có nhu cầu Viện Quản lý Đ*o tạo ESC Việt Nam liên tục mở các khóa học Quản lý dự án mới nhất theo quy định của Bộ Xây Dựng
NỘI DUNG CHƯ*NG TRÌNH ĐÀO T*O LỚP HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN
- Phần 1. Những vấn đề chung về quản lý dự án xây dựng
- Phần 2. Hình th*nh tổ chức quản lý dự án
- Phần 3. Quản lý thời gian v* tiến độ dự án
- Phần 4. Phân phối các nguồn lực của dự án
- Phần 5: Giải đáp thắc mắc, kiểm tra kết thúc khóa học
1. Địa điểm học lớp quản lý dự án trên to*n quốc liên hệ 0915.500.911:

2. Khai giảng lớp học quản lý dự án tại H* Nội: 15 v* ng*y 24 H*ng tháng. Vui lòng liên hệ 0915.500.911 để có thông tin lớp học trong tháng mới nhất.

3. Học ph* lớp học quản lý dự án: 1.000.000VND/HV.
4. Thời gian học quản lý dự án :
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội ng*y: Sáng: 8h – 11h. Chiều: 13h30 – 16h30
- Lớp học quản lý dự án tại H* Nội tối: 18h – 21h.
5. Giảng viên : L* các giáo sư tiến sỹ chuyên gia đầu ng*nh được mời từ Bộ Xây Dựng, Đại Học Xây Dựng… trực tiếp tham gia đảm trách.
6. Chứng nh*n, chứng chỉ: Học viên ho*n th*nh khóa học được cấp chứng chỉ quản lý dự án theo quy định của Bộ Xây Dựng có giá trị hoạt động to*n quốc.
Xem chi tiết khóa học quản lý dự an đầu tư xây dựng công trình tại: http://daotaonghiepvu.edu.vn/vn/khoa...2022-2023.html

Viện Quản Lý Đ*o Tạo ESC Việt Nam
Tòa nh* HH1C - Bán Đảo Linh Đ*m - TP.H* Nội
Điện thoại : 024.66607780
Hotline: 0915.500.911

Email:daotaoesc@gmail.com

Đ*o tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nam Định