Dịch T*i liệu quản lý chất lượng tiếng Hoa giá hữu nghị tại Cần Thơ

Sản xuất thực sự l* một trong những ng*nh công nghiệp phổ biến nhất để yêu cầu dịch vụ dịch thu*t chuyên nghiệp. Bất kể t*i liệu Dịch thu*t Quy trình an to*n lao động của công ty bạn liên quan đến chuyên ng*nh n*o, với hơn 16 năm kinh nghiệm dịch thu*t, Văn phòng Dịch Thu*t SMS đảm bảo bạn sẽ nh*n được những bản Dịch thu*t Quy trình huấn luyện nhân viên ch*nh xác, kịp thời, mức giá hợp lý trong điều kiện ho*n to*n bảo m*t.

Dịch T*i liệu quản lý chất lượng tại Công ty Trung Tâm Dịch Thu*t SMS – Nhanh, ch*nh xác v* xứng đáng đồng tiền!
 • Biên dịch viên của Dichthuatsms.com được tiếp c*n với một hệ thống t*i nguyên thông tin hữu *ch như các cơ sở dữ liệu trực tuyến, thư viện T*i liệu sản xuất v* pháp lý, các b*i báo phản biện ý kiến của chuyên gia hay các bảng thu*t ngữ Quy trình đ*o tạo nhân viên. Qua đó, hỗ trợ công việc biên dịch ch*nh xác một cách ấn tượng.
 • Mỗi bản Dịch thu*t Quy trình v*n h*nh nh* máy của SMS Translation được thực hiện bởi một chuyên gia ngôn ngữ mẹ đẻ. Chúng tôi đảm bảo rằng ngôn ngữ, phong cách v* t*nh chuyên môn của người dịch sẽ phù hợp với yêu cầu v* đối tượng mục tiêu của bạn.
 • Dịch Thu*t SMS đưa ra mức giá hợp lý d*nh cho khách h*ng áp dụng với các cặp ngôn ngữ khác nhau v* những dịch thu*t viên của SMS Translation đều l* những người nói tiếng bản ngữ chuẩn xác.
 • Tất cả biên dịch viên của Công ty Dịch Thu*t SMS đều bị r*ng buộc bởi thỏa thu*n không tiết lộ.
 • Đối với các dự án lớn cần ho*n th*nh trong thời gian gấp, Trung Tâm Dịch Thu*t SMS sẽ phân chia t*i liệu của bạn cho một đội nhóm bao gồm các biên dịch viên T*i liệu an to*n lao động chuyên môn. Tất nhiên l* các quản lý dự án v* nhân viên soát lỗi sẽ kiểm tra v* đảm bảo chất lượng t*i liệu ho*n th*nh một cách tuyệt đối.
 • Trung Tâm Dịch Thu*t SMS l* th*nh viên của Hiệp hội các Tổ chức Ngôn ngữ v* TAUS (Hiệp hội về lĩnh vực công nghệ dữ liệu ngôn ngữ ở Châu Âu).
 • Công ty Dịch Thu*t SMS s* dụng bộ nhớ dịch thu*t h*ng đầu v* các công cụ chú giải thu*t cho các dự án Dịch thu*t T*i liệu ISO để đảm bảo t*nh ch*nh xác v* nhất quán, chi ph* thấp hơn v* tăng tốc độ dịch thu*t.
 • Rất nhiều tổ chức công nghiệp sản xuất quan trọng đã tìm tới dịch vụ dịch thu*t của Dichthuatsms.com để đảm bảo rằng thông tin Quy trình an to*n lao động được truyền tải rõ c*ng trong mọi ngôn ngữ cần thiết. Họ tin tưởng rằng Dịch Quy trình sản xuất Dichthuatsms.com sẽ giúp việc kinh doanh của họ phát triển tốt.
Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chuyên môn của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực chuyên ng*nh:
 • Dich thuat Tai lieu huan luyen Trung-Viet
 • Dịch Các t*i liệu quy định Anh-Trung, Thông dịch Khóa đ*o tạo kỹ thu*t tiếng Trung sang tiếng Việt, Dịch T*i liệu an to*n lao động (Health and Safety Documents) Trung Anh
 • Dịch thu*t Khóa đ*o tạo kỹ thu*t (Technical E-learning modules) Anh-Trung, Thông dịch Hướng dẫn s* dụng máy móc thiết bị Việt Trung, Biên dịch Các b*i viết về Sản xuất v* Kỹ thu*t Hoa Việt
 • Biên dịch Khảo sát thực địa (Site Surveys) Việt Trung, Dịch Sổ tay nhân sự (HR manual) Trung-Anh, Biên dịch Nhãn sản phẩm, bao bì v* Catalogs (Product Labeling, Packaging and Catalogs) tiếng Hoa
Liên hệ ngay để nh*n bảng giá dịch nhanh chóng, hoặc gọi số (84-8)66 813 107 - 0934 436 040 để trao đổi thêm về nhu cầu dịch thu*t của bạn.

Trung Tâm Dịch Thu*t SMS

Đ/c: Số 262 đường Nguyễn Văn Công P.3 qu*n Gò Vấp tp. Hồ Ch* Minh

ĐT: +84 8 66 813 107 – Đường dây nóng 0934436040

Trang web: http://www.dichthuatsms.com/