Ch*o các bạn, hiện bên trung tâm gia sư T*i Năng Trẻ cần tuyển 2 bạn ( nam/ nữ) biên t*p nội dung website.
Lĩnh vực: tất cả các lĩnh vực về giáo dục, văn hóa, nghệ thu*t...
Yêu cầu: có khả năng viết lách, trách nhiệm trong công việc.
Hình thức l*m việc: được training một tuần tại trung tâm sau đó có thể l*m việc tại nh*.
Nhu*n bút : thỏa thu*n.
Liên hệ:093 143 9203 - 098 707 5826 / inbox

Web: www.giasutainangtre.vn
Địa chỉ: 1269/17 Phạm Thế Hiển, p5, Q8