+ Reply to Thread
Page 7 of 7 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7
Results 61 to 63 of 63
 1. #61
  Quote Originally Posted by sunnyangel View Post
  Ofc the only one talking **** in this game is the dekan. Some things will just never change.
  Don't talk in general.

 2. #62
  Quote Originally Posted by Jester999 View Post
  ofc he is lol vit pets ppfffff hes talking about broken class but plays a vit fish lol the video is up since a week but keep talking moron btw u must be scared of ady or why u got an mage with darkeyez in your party how many times u wanna say u were ungeared(u only add 7s now the rest is same) miloser? cant hear u crying anymore its pathetic you would get killed again if i had the atk speed of an guardian nuff said
  CỨU DỮ LIỆU SERVER , Cứu Dữ Liệu HDD Chết Cơ ,Phục Hồi Dữ Liệu HDD Gõ Đầu Đọc
  tags: , cứu dữ liệu ổ cứng gõ đầu đọc

  1. Cấp cứu dữ liệu tất cả các trường hợp hdd bị cháy, bốc khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết đầu đọc, không nh*n hoặc nh*n sai
  2. Khôi phục dữ liệu hdd bị bad sector, bad track 0, bad to*n ổ, ổ cứng lúc nh*n lúc không, ổ cứng đòi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu to*n bộ data với phương pháp map image
  3.Cứu dữ liệu RAID Server / NAS/ SAN bị mất vì bất kỳ lý do gì (Hỗ trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10…)Call 24/7, cứu dữ liệu theo yêu cầu của khách h*ng, cứu t*n nơi, khôi phục trong vòng 24h
  4. Cấp cứu dữ liệu trên USB, thẻ nhớ bị format, không nh*n, nh*n ch*p chờn
  5. Cứu 100% dữ liệu ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ liệu ổ cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay đầu đọc, thay mâm đĩa…cứu dữ liệu từ xa, cứu dữ liệu qua mạng, cứu dữ liệu t*n nơi
  6. Cấp cứu 100% dữ liệu ghost, recovery còn 1 ổ C…đảm bảo cứu to*n bộ dữ liệu, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trước khi ghost.Tất cả đều có thể cứu qua mạng
  7. THIÊN TÂN nh*n Phá password (ổ cứng hdd tất cả các dòng SSD, Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor…chuyên s*a ổ cứng, up firmware
  (THIÊN TÂN với đầy đủ trang thiết bị v* kỹ thu*t khôi phục dữ liệu tiên tiến, s* dụng phòng sạch Class room 100 để thay mâm đĩa , thiết bị xuất dữ liệu chuyên nghiệp đảm bảo can thiệp v* cứu dữ liệu các lỗi ổ cứng bị gõ đầu đọc, chết cơ, cháy board, lỗi firmware, hdd không nh*n…)
  KHÁCH HÀNG GẶP RỦI RO VỀ DỮ LIỆU, LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT.
  -------------------------------------------------
  CTY TNHH TM Tin Học Thiên Tân
  167 Tân Phước .Phường 6. Qu*n 10 - TP Hồ Ch* Minh
  thientankt; Skype: thientankt
  www.cuudulieuserver.net
  Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)

  ------------------------------------------------

  Phòng LABS can thiệp cơ v* thay đầu đọc tại Thiên Tân https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A

 3. #63
  Colonel PenguinJoe's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  Betcha can't find me
  Posts
  4,253
  Quote Originally Posted by thanhpho203 View Post
  CỨU DỮ LI†U SERVER , Cứu Dữ Li‡u HDD Chết Cơ ,Phục H“i Dữ Li‡u HDD Gõ Đầu Đọc
  tags: , cứu dữ li‡u • cứng gõ ‘ầu ‘ọc

  1. Cấp cứu dữ li‡u tất cả các trường hợp hdd b‹ cháy, b‘c khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết ‘ầu ‘ọc, không nh*n hoặc nh*n sai
  2. Khôi phục dữ li‡u hdd b‹ bad sector, bad track 0, bad to*n •, • cứng lúc nh*n lúc không, • cứng ‘òi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu to*n b™ data v›i phương pháp map image
  3.Cứu dữ li‡u RAID Server / NAS/ SAN b‹ mất vì bất kỳ lý do gì (H— trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10€)Call 24/7, cứu dữ li‡u theo yêu cầu của khách h*ng, cứu t*n nơi, khôi phục trong vòng 24h
  4. Cấp cứu dữ li‡u trên USB, thẻ nh› b‹ format, không nh*n, nh*n ch*p chờn
  5. Cứu 100% dữ li‡u ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ li‡u • cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay ‘ầu ‘ọc, thay mâm ‘ĩa€cứu dữ li‡u từ xa, cứu dữ li‡u qua mạng, cứu dữ li‡u t*n nơi
  6. Cấp cứu 100% dữ li‡u ghost, recovery còn 1 • C€‘ảm bảo cứu to*n b™ dữ li‡u, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trư›c khi ghost.Tất cả ‘ều có thƒ cứu qua mạng
  7. THIŠN T‚N nh*n Phá password (• cứng hdd tất cả các dòng SSD, Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor€chuyên s*a • cứng, up firmware
  (THIŠN T‚N v›i ‘ầy ‘ủ trang thiết b‹ v* kỹ thu*t khôi phục dữ li‡u tiên tiến, s* dụng phòng sạch Class room 100 ‘ƒ thay mâm ‘ĩa , thiết b‹ xuất dữ li‡u chuyên nghi‡p ‘ảm bảo can thi‡p v* cứu dữ li‡u các l—i • cứng b‹ gõ ‘ầu ‘ọc, chết cơ, cháy board, l—i firmware, hdd không nh*n€)
  KHÁCH H€NG GẶP RỦI RO V€ DỮ LI†U, LIŠN H† TRỰC TIẾP Đ‚ C“ GIÁ TỐT NHẤT.
  -------------------------------------------------
  CTY TNHH TM Tin Học Thiên Tân
  167 Tân Phư›c .Phường 6. Qu*n 10 - TP H“ Ch* Minh
  thientankt; Skype: thientankt
  www.cuudulieuserver.net
  Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)

  ------------------------------------------------

  Phòng LABS can thi‡p cơ v* thay ‘ầu ‘ọc tại Thiên Tân https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A
  Your advice on playing Rohan Origin is the best on the internet. I hope I grow up to be just like you someday.
  Playing R.O.H.A.N: Origin
  Guild - Pornstars
  CerealKiller - Dark Elf (warlock)
  KissMyCrit - Half Elc (ranger)
  Harlequin - Half Elf (scout)


  Scientists say the universe is made of protons, neutrons, electrons and morons.

+ Reply to Thread
Page 7 of 7 FirstFirst ... 2 3 4 5 6 7

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
modify