Bệnh trĩ hay cn gọi l li dom (dn gian). Bệnh trĩ được hnh thnh do dn nở qu mức cc huyết mạch, tĩnh mạch ở trĩ. Bệnh trĩ kh phổ thng, tất mọi người từ trẻ nhỏ, nam nữ hay người lớn đều c...