Conversation Between sunnyangel and Troy6y

 1. Troy6y
  2 bạn chúng ḿnh làm quen nhaḿnh có thể làm quên mới bạn không ? ḿnh làm quen nhaḿnh với bạn làm quen nhachúng ta làm quen nhaḿnh có thể làm quen mới bạn được không chúng ta làm quen nhaḿnh muốn làm quen mói bạn chúng ta làm quen nha bạn ḿnh muốn kết bạn với bạnḿnh muốn làm quen giao lưu học hỏi kinh nghiệm với bạn chúng ta làm bạn nhaḿnh tên là nam ḿnh quê ở quảng ninh hiện tại ḿnh năm nay 61 hiện tại ḿnh đang ở phong ḿnh quê ở thái nguyênḿnh muốn kết bạn với các bạn ở hung ḿnh quê ở quảng b́nh

  hướng dẫn thực hành Getresponse

  thực hành Getresponse 2.0

  Getresponse 2.0
  229423610
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
modify