Conversation Between Mctwattybollox and 4quari21s

  1. 4quari21s
    Hello chú. Mình tên l* Ho*i An ở Phú Yên năm nay mình 33 tuổi. Nhằm phục vụ đề nghị phát triển của nền kinh tế, thị trường dịch vụ dọn dẹp sổ sách, kiểm toán cần tăng nhanh số lượng doanh nghiệp v* số lượng kiểm toán viên, kế toán viên h*nh nghề dịch vụ tại Cầu giấy v* các tỉnh lân c*n như Bắc ninh v* hầu hết các tỉnh th*nh của VN như Thanh Hóa.
    Khi cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế, Doanh nghiệp không có sổ sách kế toán hoặc sổ sách kế toán quá sơ s*i không đầy đủ, hóa đơn chứng từ đang lộn xộn, bị thất lạc?
    Xem thêm: viết nh*t ký thực t*p kế toán
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
modify